ZAJÍMAVOSTI / Příroda

V botanické zahradě v Troji budou nové expozice, představí ohrožené rostliny ČR nebo evoluci rostlin
Evoluce rostlin, lekníny.  
Autor / zdroj foto: Darina Miklovičová

Praha

Botanická zahrada hl. m. Prahy pro návštěvníky připravuje nové expozice. Ty představí ohrožené rostlinné druhy, evoluci rostlin nebo přiblíží lesy dalekého Japonska a Jižní Koreje. Některé nové expozice se otevřou již v příští sezóně. V současné době v areálu probíhají terénní úpravy a drobné stavební práce a připravují se rostliny pro novou výsadbu. Kromě nových expozic se návštěvníci v příštím roce mohou těšit i na řadu nových výstav a akcí. 

Již v letošním roce se návštěvníci dočkali významných úprav a novinek v areálu zahrady. Tou největší bylo otevření nové lávky pro pěší, která spojila areál venkovních expozic s areálem u skleníku Fata Morgana. „Propojení celé zahrady bylo velmi důležitým krokem. Návštěvníci lávku hojně využívají a máme na ni kladné ohlasy. Věřím, že procházka areálem zahrady bude ještě příjemnější, až otevřeme nové expozice, které vznikají právě v blízkosti lávky, a to expozice Evoluce rostlin a Japonské mlžné lesy. Tyto části budou mít jak relaxační, tak vzdělávací charakter. Před dokončením je nová expozice Archa Bohemica, která má seznamovat s těmi největšími poklady české flóry, často vážně ohroženými, nebo dokonce vyhynulými. Naše botaniky čeká další výprava do Jižní Koreje, kterou rovněž návštěvníkům brzy představíme v rámci nové expozice,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Evoluce rostlin

Interaktivní expozice Evoluce rostlin vzniká formou stezky v bezprostřední blízkosti skleníku Fata Morgana a návštěvníkům botanické zahrady nabídne pohled na vývoj rostlin od prvopočátku až do dnešních dnů. Za pomoci modelů, edukačních prvků i tematických výsadeb bude vyprávět vzrušující příběh evoluce rostlin. Na celkem osmi zastaveních se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími skupinami rostlin i milníky evoluce. První část bude věnována nekvetoucím rostlinám – řasám a mechorostům, plavuním, přesličkám a kapradinám, cykasům, jinanům a jehličnanům, chvojníkům, ale své místo v ní najde i nevšední pouštní rostlina Welwitschia mirabilis. Druhá část přiblíží revoluční inovaci těla rostlin – vznik květu. Na posledním zastavení budou představeny rostliny, které na našem území převažovaly v období čtvrtohor – rostliny stepí. Stezka bude otevřena celoročně a povede podél spojovací cesty mezi skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi.

Mlžné lesy Japonska

V blízkosti lávky, na rozhraní expozic Stráně a Lesa vzniká i další nová expozice – Japonské mlžné lesy. Zde se představí flóra a dřeviny Japonska, ale expozice bude návštěvníkům sloužit i k relaxaci. Počítá se s vytvořením jezírek v nejnižších částech terénu, která mají kromě estetické funkce i důležitou úlohu mikroklimatickou, totiž zvlhčování okolního vzduchu a zmírňování teplotních extrémů. Symbolem expozice bude altánek moderního vzhledu s odkazem na japonské tvarosloví. Díky členitému terénu bude možno do prostoru umístit i několik vyhlídkových plošin a odpočinkových zákoutí.

Archa Bohemica – největší poklady české květeny

Již nyní se mohou návštěvníci projít novou expozicí Archa Bohemica. V současné době probíhají poslední úpravy terénu a dokončují se výsadby rostlin. Expozice poukazuje na vybrané chráněné lokality České republiky. V přirozených podmínkách tu nalezly útočiště ohrožené druhy rostlin. Expozice je vybudována jako systém skalek a mokřadů, ve kterých byly beze změn ponechány původní a velmi cenné přírodní partie. Základem jsou skalky krajiny Dolního Povltaví, vápencové skalky Českého krasu, hadcové skalky reprezentující svými výsadbami celou ČR a opuková bílá stráň z Polabí. Součástí jsou dva mokřadní biotopy. Slatina představuje polabské černavy s přesahem na slatiny Českolipska, slanisko má část českou a část panonskou, kde je přesah i do slovenské květeny. Výrazným prvkem expozice je zvonička, která je připomínkou vyhynulých rostlin ČR. U zvoničky jsou vysazeny druhy, které už v české a moravské přírodě nenajdeme.

Z Jižní Koreje do Prahy

Další expozicí zaměřenou na Asii bude nová část v oblasti Lesa. Vznikne zde expozice reprezentující flóru jihu Korejského poloostrova. Již v roce 2022 absolvovali botanici z trojské zahrady cestu do Jižní Koreje, jejímž cílem bylo navázání vztahů s odborníky v místních národních parcích a botanických zahradách a získání materiálu pro novou expozici. Další taková cesta čeká botaniky na přelomu září a října letošního roku. Rostliny opatřené během loňské expedice se již připravují pro výsadbu. V expozici budou prezentovány jak vyšší dřeviny, tak keře nebo liány a doplní je trvalky a trávy z oblastí přírodních parků Jižní Koreje. Expedice jsou realizovány díky podpoře generálního partnera botanické zahrady, firmy Hyundai.

V rámci přípravy na novou sezónu 2024 se však nechystají jen nové expozice. „Asi není žádným tajemstvím, že náš unikátní tropický skleník Fata Morgana čeká v příštím roce významné výročí. Bude to již 20 let, co se otevřel návštěvníkům. Celou nadcházející sezónu tak zasvětíme tropům a tropické flóře a vzpomeneme tak i na ‚otce‘ Fata Morgany, tropického botanika Jiřího Haagera. Kromě tradičních výstav se návštěvníci mohou těšit i na takové, které jsme dlouho neměli, třeba na výstavu sukulentů, a v přírodních kulisách příchozí budou moci obdivovat také umělecká díla,“ doplňuje ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Autor / zdroj: Darina Miklovičová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.