AKTUÁLNĚ / Společnost

7.1.2015

V Praze začíná studentská konference PRAMUN

PRAHA

V hlavním městě budou studenti z celého světa diskutovat o aktuálních problémech, které se řeší v OSN.

Hlavní město se od úterý až do neděle 11. ledna stane dějištěm již 7. výroční konference PRAMUN (PRAgue Model of United Nations). V jejím rámci bude 250 středoškolských studentů z celého světa v jednotlivých komisích diskutovat o tématech, která se aktuálně řeší v Organizaci spojených národů: mimo jiné o boji proti rasismu a xenofobii, ochraně práv dětí a žen i opatření proti modernímu otroctví, řešení nezaměstnanosti mladých lidí, ekonomické pomoci zemím třetího světa, mírových sborech OSN a jejich zapojení do konfliktů v jednotlivých zemích, řešeních pro boj se světovými epidemiemi typu eboly, ochraně světového kulturního dědictví i životním prostředí. Jednacím jazykem je angličtina. Českou republiku zastupují studenti tří pražských gymnázií: Gymnázia Jana Nerudy (GJN), které je spoluorganizátorem a garantem konference, Gymnázia Omská a Le Lycée Français v Praze.

Simulace modelu Spojených národů pro středoškoláky formou pravidelných konferencí je velmi populární po celém světě. V Evropě se koná mimo jiné v Londýně, Haagu, Paříži, St. Petersburgu či Bratislavě. Praha se stane jejím dějištěm již posedmé. Letos se akce zúčastní na 250 delegátů z mnoha zemí (např. USA, Německo, Švýcarsko, Itálie, Egypt). Studenti GJN se na podzim 2014 zúčastnili konference THSMUN na Tustin High School v Kalifornii. Právě oni budou tvořit jádro týmu pro pražskou konferenci PRAMUN.

V rámci konference PRAMUN čeká na její účastníky bohatý oficiální i neformální program. Tradiční začátek PRAMUNu obstará diskusní fórum „Youth Forum“ ve středu 7. ledna, které slouží studentům pro vzájemné seznámení v jednotlivých komisích a je jakousi debatní „rozcvičkou“ před jednáním v komisích v rámci samotné simulace modelu OSN. Fórum předchází slavnostnímu zahájení konference PRAMUN ve čtvrtek 8. ledna, jehož součástí je projev novináře a publicisty Davida Vaughana, jenž působil jako korespondent BBC v Praze a také jako šéfredaktor Radia Praha - zahraničního vysílání Českého rozhlasu. David Vaughan je autorem právě vyšlé novely Slyšte můj hlas, která je strhujícím obrazem událostí, postojů i příběhů, odehrávajících se v roce 1938, jež vyústily v podepsání mnichovské dohody. Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu pak již přijdou na řadu samotné debaty v jednotlivých komisích v rámci simulace modelu OSN, které budou probíhat v pátek 9. a v sobotu 10. ledna. V sobotu od 13.15 hod. do 15 hod. konference vyvrcholí Valným shromážděním v Muzeu hudby, kde delegáti budou hlasovat o přijatých rezolucích, a závěrečným ceremoniálem. Vedle oficiálního programu budou mít studenti čas mimo jiné i na návštěvu pražských památek či na večer o české historii s tématem „Sametová revoluce 1989“.

Čeští studenti se na PRAMUN připravují již od září 2014 formou přípravných debat a seminářů. Aby se konference co nejvíce podobala skutečným zasedáním OSN, reprezentuje každý účastník jednu zemi, kterou dostane přidělenu o několik týdnů dříve, aby se na PRAMUN a postoje „své“ země k dané problematice mohl co nejlépe připravit. Témata k diskusi se každý rok mění; i členství v příslušné komisi dostanou studenti přidělené předem. Debaty v jednotlivých komisích řídí předem určený „Chair“ – předseda komise.

Renáta Rejmíšová, vedoucí sekce anglického jazyka GJN a garant PRAMUNu 2015 k motivům účasti studentů na konferenci uvedla: „PRAMUN je pro studenty vynikající příležitostí k seznámení s anglickou parlamentní debatou. Účastníci konference se naučí například znát pravidla, podle nichž se řídí zasedání OSN, debatovat nad aktuálními celospolečenskými tématy v jednotlivých komisích a psát návrhy a rezoluce. To však není to jediné. Tím podstatným je podle názoru řady delegátů možnost, že se mohou setkat s vrstevníky z celého světa, sdílet s nimi své myšlenky a diskutovat o nich, dále je rozvíjet, snažit se dospět ke vzájemné dohodě – a v neposlední řadě si při tom vylepšovat angličtinu. Jako organizátoři klademe velký důraz i na společenskou stránku konference. Nedílnou součástí programu je mimo jiné společná prohlídka Prahy, diskusní Youth Forum, diskuse během večera věnovaného české a československé historii či závěrečná party, jíž předchází folklórní vystoupení s výukou tradičních českých tanců. Na konferencích PRAMUN proto často vznikají přátelství, která přetrvávají mnoho let.“

Konferenci PRAMUN ve spolupráci se společností Firebird Fine Arts Tours pořádá pražské Gymnázium Jana Nerudy (GJN) v Hellichově ulici, které je také garantem akce. GJN patří podle zveřejněných výsledků státních maturit k nejlepším středním školám v České republice. Řada studentů GJN má po maturitě zájem právě o ty univerzity a obory, pro které je účast na konferenci PRAMUN vynikající průpravou: zahraniční vztahy, teritoriální studia, politologii, diplomacii či ekonomii.

Autor / zdroj: Kamila Čadková

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Muzeum Karla Zemana vystavuje kostýmy a rekvizity z pohádky Čertí brko

Unikátní výstava kostýmů a rekvizit z nové české pohádky Čertí brko umožňuje nahlédnout do zákulisí natáčení a z blízka si prohlédnout originální film

Post

Výstavní a prodejní setkání chovatelů exotických zvířat v Praze

TERRABAZAR je nejstarší výstavní a prodejní burza terarijních zvířat a exotického ptactva v Praze založená Teraristickou společností Praha a Klubem př

Post

Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu vlakem

České dráhy ve spolupráci s Českosloslovenskou obcí legionářskou a Národním technickým muzeem připravily jedinečnou rekonstrukci příjezdu prvního česk

PARTNEŘI

garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA